Självdeklaration

Många av våra läsare är inte registrerade som bofasta i Spanien, men äger egendom eller företag i landet. Det förekommer ofta tvivel eller brist på information om huruvida man behöver deklarera och skatta eller inte, och på vilka villkor. Därför har vi bett Bufete Mercadal med kontor på Mallorca, vars jurister är specialiserade på fastighets- och familjerätt, att klargöra situationen i denna artikel.

Ska utländska personer lämna in inkomstskattet?

Svaret är ja, men med vissa skillnader gentemot de som är bofasta. Som bofast har du en skyldighet att varje år deklarera alla inkomster och förmåner du uppburit under året.

Icke bofasta, å andra sidan, måste betala skatt på varje inkomsttillfälle genom självdeklaration. Det är obligatoriskt för icke-residenta att deklarera alla former av inkomster eller finansiella intäkter.

Tillskriven hyra för stadsfastigheter
Alla icke-resident är skyldiga att deklarera detta för alla fastigheter de äger i Spanien, enbart av den anledningen att egendomen befinner sig på spanskt territorium. Den hyresinkomsten räknas ut på basis av taxeringsvärdet för fastigheten i fråga och vissa skattesatser som publiceras av spanska skatteverket.

Kapitalvinster från fastighetsöverlåtelser
De som inte är bosatta i landet måste redovisa inkomstskatt vid fastighetsöverlåtelser, eftersom vinsten vid en sådan överlåtelse är en beskattningsbar inkomst. Den vinsten utgörs av skillnaden mellan överföringsvärdet och anskaffningsvärdet.

Inkomst från uthyrning eller andrahandsuthyrning
Endast inkomster från hyra eller andrahandsuthyrning av fastigheter måste deklareras.

Från den 5 april, 2017 till den 30 juni 2016, kan vi tillämpa på nätet och lägga fram utkastet 2016 självdeklaration (IRPF kampanj 2017).